שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

שיעור ע"י הרב יוסי פלטיאל באנגלית חלק א, חלק ב'

הרב יואל כהן - אידיש

הרב מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב', חלק ג', חלק ד', חלק ה'

 

English translation

Rabbi Yosef Shusterman 6 parts

Rabbi Shais Taub part 1 (1), part 2 (2-3), part 3 (4-5) & part 4 (6-9 

Rabbi Yossi Paltiel part 1, part 2

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש*

 

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

Rabbi Yona Pruss 8 parts
שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

הרב יואל כהן - אידיש

הרב ח"ש דייטש - עברית ז חלקים

Rabbi Yona Pruss 14 parts 

Rabbi Moss 8 parts שיעור ע"י הרב יואל כהן בלה"ק*


  
שיעור ע"י הרב חיים שלום דייטש בלשון הקודש*

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש ובלה"ק*

הרב יואל כהן חלק א, חלק ב
שיעור ע"י הרב יוסף יצחק אופן בלשון הקודש*

מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק בחלק ג',Rabbi Yosef Susterman part 1  *כל השיעורים נמצאים על האתר  otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו  כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט"