תש"י

 תשי"א

 תשי"ג

 תשי"ד

 תשט"ו

 תשי"ז

 תשח"י

תשי"ט

 תש"כ

תשכ"א

תשכ"ב

תשל"א

 תשל"ז

 תשל"ח

תשמ"א

תשמ"ב

 

 עוד שיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט". או תקליטו כאן לראות כל המאמרים מוגהים