תש"י

הרב יואל כהן - אידיש

הרב שלמה קפלן - אידיש

הרב מנחם דברוסקין - עברית י"ח חלקים

 תשי"א

הרב יואל כהן - אידיש

הרב מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב', חלק ג', חלק ד', חלק ה'

 תשי"ג

הרב יואל כהן - אידיש

הרב ח"ש דייטש - עברית ז חלקים

 תשי"ד

הרב ח"ש דייטש - עברית ז חלקים

 תשט"ו

מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב (פרק ד)

 תשי"ז

מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב

 תשח"י

מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב, חלק ג'

 תשי"ט

הרב אשר פרקש - אידיש חלק א, חלק ב

מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב, חלק ג', חלק ד

הרב שלום חאריטאנאוו - אידיש חלק א, חלק ב

 תש"כ

הרב מנחם דברוסקן - עברית - חלק א, חלק ב

הרב יקותיאל פלדמן חלק אחלק ב

הרב שלמה זרחי - אידיש חלק אחלק ב
הרב אשר פרקש - עברית - חלק אחלק בחלק גחלק דחלק ה

 תשל"א

הרב יואל כהן חלק א, חלק ב

 תשל"ז

מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב, חלק ג',

 תשל"ח

מנחם דברוסקין - עברית חלק א', חלק ב, חלק ג',

הרב נחמן שפירא

 עוד שיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט". או תקליטו כאן לראות כל המאמרים מוגהים