סיום השבעה -  י"ט אייר תשי"ב

ש"פ אחמ"ק י"ג אייר תשכ"ד - הדרן על סדר הלימוד ליארצייט

י"ג אייר תשל"א

ש"פ אחרי-קדושים תשמ"ה |  אנגלית

י"ד אייר תשמ"ז (שיחה ב')  |  אודיו |  ווידיו 

ש"פ אחרי-קדושים תנש"א (אות י') |   אנגלית

ט"ו אייר, תנש"א - מעלת י"ג אייר |  שיחה |  אנגלית | וידיו |  אודיו