התוועדות י"ד כסלו עם הרב יואל כהן (תשס"ד)

שיעורים על מאמרים מוגהים שיצאום לאור לכבוד י"ד כסלו

 

התוועדות י"ד כסלו הרב זרחי שנת תשע"ו

 

אסיפת התעוררות עם ר׳ שלמה זרחי בקשר לי״ד כסלו - תשעים שנה, י״ד חשון תשע"ט

הרב זלמן גופין תש"פ