שיעורים על מאמרים מוגהים שיצאום לאור לכבוד י"ד כסלו

התוועדות י"ד כסלו עם הרב יואל כהן (תשס"ד)

התוועדות י"ד כסלו הרב זרחי שנת תשע"ו

אסיפת התעוררות עם ר׳ שלמה זרחי בקשר לי״ד כסלו - תשעים שנה, י״ד חשון תשע"ט

הרב זלמן גופין תש"פ

התוועדות י"ד כסלו הרב יואל כהן שנת תש"פ

התוועדות י"ד כסלו הרב ישראל פרידמאן ע"ה שנת תש"פ

התוועדות ט"ו אלול הרב שלמה זרחי - הרב יואל כהן שנת תשע"ב

התוועדות י"ד כסלו עם הרב ישראל פרידמאן ע"ה שנת תשע"ג

התוועדות י"ד כסלו, הרב שלמה זרחי שנת תשפ"ב

התוועדות י"ד כסלו הרב יואל כהן שנת תשע"ט

התוועדות י"ד כסלו, הרב יוסף קעסלער שנת תשע"ט