סקירה אודות חלוקת קונטרס ר"ח כסלו

מפתח ותוכן ענינים לשיחות כינוס השלוחים

לבטח וינחם - שביבים מהוראות הרבי לשלוחים

מכתב כללי לכינוס השלוחים הארצי תשמ"ח

מענות להר"י קרינסקי על הכינוס

כינוס השלוחים תש''נ

כ"א מרחשון תשמ"ט

יומן תשמ"ח

יומן תש"נ

יומן תשנ"ב