מאמר באתי לגני יו"ד שבט תשי"א

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

שיעור ע"י הרב יוסי פלטיאל באנגלית חלק א, חלק ב'

 

מאמר היושבת בגנים - י"ג שבט תשי"א

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש*

 

מאמר באתי לגני תשי"ב - י"ל כ"ה אדר תשי"ב

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשי"ג - י"ל ליו"ד שבט תשי"ד

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשכ"ח - קונטרס יו"ד שבט תשמ"ח

שיעור ע"י הרב יואל כהן בלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשכ"ט - קונטרס יו"ד שבט תשמ"ט

 

מאמר לה"ע כתיבת ספר תורה תש"ל - סיום כתיבת ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו

 

מאמר באתי לגני תש"ל - קונטרס יו"ד שבט תש"נ

שיעור ע"י הרב חיים שלום דייטש בלשון הקודש*

 

מאמר באתי לגני תשל"א - קונטרס יו"ד שבט תנש"א

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש ובלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשל"ב - קונטרס יו"ד שבט - תשנ"ב

שיעור ע"י הרב יוסף יצחק אופן בלשון הקודש*

 

מאמר באתי לגני תשל"ז - י"ל ט"ו בשבט תשל"ז

 

מאמר באתי לגני תש"מ - הנחה

 

מאמר באתי לגני תשמ"ח

 

*כל השיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט"