מאמר ועבדי דוד תשמ"ו - יוציאים לאור בעש"ק פרשת ויגש, ה' טבת תשמ"ח

 

קונטרס ה' טבת תש"נ - ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ו

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש*

שיעור ע"י הרב יקותיאל פלדמן

Shiur from Rabbi Yitzchok Yaakov Minkowic

 

קונטרס ה' טבת תנש"א - ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ה

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש*

שיעור ע"י הרב עדי אלפנט

 

קונטרס ה' טבת תשנ"ב - ודוד עבדי תשל"ב

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש ובלה"ק*

שיעור ע"י הרב יצחק מינקאוויטש באנגלית

שיעור ע"י הרב עדי אלפנט

שיעור ע"י הרב משה ניו באנגלית: חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז

   

 *כל השיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com , למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט"