התוועדות וריקודים לכבוד דידן נצח כ"ה חשוון תשמ"ח

שיעור על חג ה’ טבת בנושא שתי המערכות במשפט הספרים