התוועדות ה’ טבת הרב חיים שאול ברוק שנת תשע"ז

התוועדות ה' טבת תשע"ח - הרב חיים שאול ברוק

התוועדות לכבוד ה' טבת שנת תשע"ח הרב יואל כהן

התוועדות ה' טבת "דידן נצח" עם הרב מנחם דוברוסקין רעננה ה'תשע"ח

התוועדות ה' טבת עם הרב מנחם דוברוסקין קרית מלאכי ה'תשע"ט