heb farbrengen.jpg

הרב יואל כהן - תשע"ג חלק א', חלק ב'

התוועדות מוצאי כ''ף מנחם אב תשע''ג בביתר עילית

הרב שלמה קפלן - כ' אב תשע"ה

הרב יואל כהן - תשע"ה חלק א', חלק ב'

הרב חיים שלום דייטש - כ' אב תשע"ז

הרב אליהו לנדא כ' אב תשע"ז

הרב שלמה זרחי - כ' אב תשע"ח

התוועדות כ' אב עם הרב מנחם דוברוסקין אלמא אטא ה'תשע"ח

הרב נחמנסון תשע"ח

התוועדות כ' אב הרב הרב שלמה קפלן שנת תשע"ט

התוועדות כ' אב הרב אבא פלטיאל שנת תשע"ט

התוועדות כ' מנחם אב עם הרב מנחם דוברוסקין - כפר חב"ד - ה'תשע"ט

התוועדות כ' אב הרב יואל כהן שנת תשע"ט

התועדות כ מנחם אב הרב יעקב משה וואלבערג שנת תשע"ט

התוועדות הרב מנחם דוברוסקין - כ' מנחם אב תשע"ט 

heb shiurim.jpg

שיעור בתורת הרב לוי יצחק: עשרים וחמש שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו

“ענק עבד עברי לעצמו” – הרב דוד דובאוו (ט”ז מנחם-אב תשפ”א)

שיעורים בהמאמרים שהוגהו לקראת כ"ף מנחם-אב:

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשמ"ז
מאמר: והיה עקב תשכ''ז (תשמ''ז)
שיעור: והיה עקב תשכ''ז - ר' יואל כהן
שיעור וידיאו: ר' יואל כהן חלק א'חלק ב'חלק ג'חלק ד'

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשמ"ט
מאמר: ועתה ישראל תשכ''ז
שיעור: ועתה ישראל תשכ''ז - ר' יואל כהן

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשנ"א
מאמר: ועתה ישראל תשכ''ח (תשנ''א)
שיעור: ועתה ישראל תשכ''ח - ר' יואל כהן