shiurim hebrew.jpg

 

 

heb farbrengen.jpg

הרב יואל כהן - תשע"ה חלק א', חלק ב'

הרב חיים שלום דייטש - כ' אב תשע"ז

הרב אליהו לנדא כ' אב תשע"ז

הרב שלמה זרחי - כ' אב תשע"ח

הרב נחמנסון

הרב שלמה קפלן - כ' אב תשע"ה

 

heb shiurim.jpg

שיעור בתורת הרב לוי יצחק
עשרים וחמש שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו


שיעורים בהמאמרים שהוגהו לקראת כ"ף מנחם-אב

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשמ"ז
מאמר: והיה עקב תשכ''ז (תשמ''ז)
שיעור: והיה עקב תשכ''ז - ר' יואל כהן
שיעור וידיאו: ר' יואל כהן חלק א'חלק ב'חלק ג'חלק ד'

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשמ"ט
מאמר: ועתה ישראל תשכ''ז
שיעור: ועתה ישראל תשכ''ז - ר' יואל כהן

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשנ"א
מאמר: ועתה ישראל תשכ''ח (תשנ''א)
שיעור: ועתה ישראל תשכ''ח - ר' יואל כהן