heb farbrengen.jpg

הרב יואל כהן - תשע"ה חלק א', חלק ב'

הרב חיים שלום דייטש - כ' אב תשע"ז

הרב אליהו לנדא כ' אב תשע"ז

הרב שלמה זרחי - כ' אב תשע"ח

הרב נחמנסון

הרב שלמה קפלן - כ' אב תשע"ה

הרב יואל כהן - תשע"ג חלק א', חלק ב'

התוועדות כ' אב הרב הרב שלמה קפלן שנת תשע"ט

התוועדות כ' אב הרב אבא פלטיאל שנת תשע"ט

התוועדות כ' אב הרב יואל כהן שנת תשע"ט

התוועדות כ' מנחם אב עם הרב מנחם דוברוסקין - כפר חב"ד - ה'תשע"ט

התוועדות כ' אב עם הרב מנחם דוברוסקין אלמא אטא ה'תשע"ח

התוועדות מוצאי כ''ף מנחם אב תשע''ג בביתר עילית

התועדות כ מנחם אב הרב יעקב משה וואלבערג שנת תשע"ט

התוועדות הרב מנחם דוברוסקין - כ' מנחם אב תשע"ט 

 

heb shiurim.jpg

שיעור בתורת הרב לוי יצחק
עשרים וחמש שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו


שיעורים בהמאמרים שהוגהו לקראת כ"ף מנחם-אב

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשמ"ז
מאמר: והיה עקב תשכ''ז (תשמ''ז)
שיעור: והיה עקב תשכ''ז - ר' יואל כהן
שיעור וידיאו: ר' יואל כהן חלק א'חלק ב'חלק ג'חלק ד'

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשמ"ט
מאמר: ועתה ישראל תשכ''ז
שיעור: ועתה ישראל תשכ''ז - ר' יואל כהן

קונטרס כ"ף מנחם-אב תשנ"א
מאמר: ועתה ישראל תשכ''ח (תשנ''א)
שיעור: ועתה ישראל תשכ''ח - ר' יואל כהן