ראיון עם ר' ישראל פרידמאן ע"ה תחיינו י"א ניסן תשע"ז

התוועדות לי"א ניסן - נתמלא הבית כולו אורה - הרב מענדל ראסקין